Leden

Het koor bestaat momenteel uit de volgende zangers:

1e en 2e Sopranen

Marjan Eibrink
Hannelore Kuperus
Yvonne Mesu-Bruins
Willemien Scheringa-de Vries

Tenoren

Huib de Graaf
Peter de Haan
Jaap Hoeksma
Theo Siccema
Leo de Wit

1e en 2e Alten

Jetty Lont
Dorien Smit-Staal
Thea Zoet- olde Wolbers

Bassen en baritons

Carel Borgonje
Frans Kodden
Jan Koek
Herman Post
Jitze Terpstra
Pieter Vogelaar
Jiri de Waal 

Bestuur

Frans Kodden - voorzitter
Herman Post - secretaris
Peter de Haan - penningmeester
Hannelore Kuperus - koormeester
Vacant- Algemeen bestuurslid